logo

Giới thiệu Thành Công E&C

Công ty Cổ Phần Thành Công E&C: thành lập 10/10/2012 trên cơ sở sắp xếp lại và tái cấu trúc các đơn vị thành viên trong mảng đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản của Tập Đoàn Thành Công. Thành Công E&C hoạt động trong 4 lĩnh vực bao gồm: đầu tư kinh doanh BĐS, dịch vụ BĐS, sản xuất kinh doanh công nghiệp nhẹ và thương mại dịch vụ. 

 
         
KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI