logo

Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh
 
- Công ty hoạt động vì lợi nhuận cho một cuộc sống tốt đẹp hơn trong sự phát triển bền vững, hài hòa, lâu dài. Đem lại sự hài lòng cho khách hàng - Mang lại sự thịnh vượng cho các bên.
 
- Cung cấp, phân phối những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ, tiên tiến, tiện nghi, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng với dịch vụ chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhưng am hiểu bản sắc và văn hóa địa phương.
 
Tầm nhìn
 
- Khát vọng vươn lên trở thành thương hiệu tiêu biểu được lựa chọn tại Việt Nam và biểu tượng mới trên thị trường BĐS qua những sản phẩm/ dịch vụ đạt chất lượng, thẩm mỹ, trình độ quản lý quốc tế. Phát triển trong dài hạn, ổn định và bền vững.
 
 
 
 Giá trị cốt lõi: Quyết liệt - Chuyên Nghiệp - Liên Kết - Hội Nhập - Trung Thành
 
- Quyết liệt: phát huy tính sáo tạo dám nghĩ dám làm và chịu trách nhiệm trước Tập Đoàn, Khách hàng và Công ty.
 
- Chuyên nghiệp: chuyên nghiệp được bắt đầu từ trong những công việc nhỏ nhất.
 
- Liên kết: phát huy sức mạnh tập thể và tạo ra giá trị trong phối hợp công việc giữa các phòng ban.
 
- Hội nhập: luôn luôn thay đổi theo xu hướng hội nhập toàn cầu hóa.
 
- Trung thành: trung thành mục tiêu phát triển của Tập Đoàn, của khách hàng và của xã hội.
 
 
KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI