logo

Đầu tư & Kinh doanh Bất động sản

Định hướng thị trường
 
Lĩnh vực đầu tư kinh doanh BĐS được xác định là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Thành Công E&C.  Định hướng chiến lược phát triển bền vững trong lĩnh vực, Thành Công E&C phát triển dự án theo 5 loại dự án chính:
 
+ Dự án Khu Công Nghiệp
+ Dự án Khu Đô Thị
+ Dự án Văn phòng cho thuê
+ Dự án căn hộ để bán
+ Dự án căn hộ dịch vụ và khách sạn
 
 
 
Định hướng chiến lược sản phẩm
 
Thành Công E&C mong muốn mang đến cho khách hàng các sản phẩm BĐS tối ưu hóa giá trị sử dụng về cả mặt chất lượng và thẩm mỹ. Các sản phẩm đều được phát triển dựa trên một quy trình bài bản qua các giai đoạn như phân tích vị trí, nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành khai thác, cung cấp các dịch vụ tiện ích gia tăng.
 
Định hướng sự khác biệt
 
Để tạo ra giá trị tối ưu nhất cho khách hàng sử dụng, Thành Công E&C tập trung vào tất cả các giai đoạn trong quy trình tạo ra sản phẩm BĐS. Với các tiếp cận này, Thành Công E&C lấy giai đoạn vận hành khai thác kết hợp với nghiên cứu và phân tích thị trường làm định hướng quy trình tạo ra sản phẩm BĐS và tiêu chí đánh giá chất lượng của sản phẩm. 
 
 
KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI