logo

Dịch vụ Bất Động sản

Thành Công E&C cung cấp cng E&C cung cấp các dịch vụ Bất động sản với mục tiêu hiểu thị trường và mang đến cho thị trường các sản phẩm phù hợp nhất. Các dịch vụ Bất động sản của Thành Công E&C bao gồm:
 
Dịch vụ sàn giao dịch Bất động sản
 
Sàn giao dịch BĐS thực hiện chức năng tư vấn thị trường và triển khai kinh doanh và tiếp thị cho các sản phẩm của Thành Công E&C và các công ty thành viên trong hệ thống của Tập Đoàn Thành Công cũng như các đơn vị phát triển BĐS khác.
 
Sàn giao dịch sẽ cung cấp các dịch vụ như môi giới Bất động sản,tiếp thị và quảng cáo Bất động sản, dịch vụ tư vấn pháp lý,...
 
Thành Công E&C mong muốn mang đến các dịch vụ theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp và hiệu quả nhất cho khách hàng và đối tác.
 

Dịch vụ quản lý và vận hành khai thác BĐS 
 
Thành Công E&C cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Bất động sản  với mục tiêu gia tăng giá trị cho Bất động sản cũng như các phát triển và cung cấp các dịch vụ tiện ích.
 
Dịch vụ quản lý BĐS của Thành Công E&C tham gia từ giai đoạn thiết kế BĐS đến giai đoạn xây dựng và kết thúc giai đoạn đưa BĐS vào vận hành khai thác.
 
Thành Công E&C mong muốn cung cấp dịch vụ mang đến sự thuận tiện và hiệu quả tối ưu cho khách hàng sử dụng.
 
Dịch vụ sửa chữa, bảo trì BĐS
 
Cung cấp các dịch vụ sửa chữa bảo trì BĐS như dịch vụ sửa chữa bảo trì hệ thống điện nước, dich vụ sửa chữa bảo trì hệ thống điều hòa, các dịch vụ bảo trì khác.
 
 
 
Dịch vụ tư vấn đầu tư BĐS
 
Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư dự án (dịch vụ M&A), dịch vụ môi giới đầu tư dự án, tư vấn pháp lý,...
KẾT NỐI MẠNG XÃ HỘI